Szybki kontakt : 690 809 690
biuro@kk-company.pl

Półilościowy Test Albuminy

MPL 023
Materiał badany: mocz
Instrukcja wykonania: Kliknij tutaj

polilosciowy_test_albuminyPółilościowy Test Albuminy jest prostym, półilościowym testem immunochemicznym do szybkiego wykrywania mikroalbuminurii. Wykrywa w moczu ludzką albuminę surowiczą. Test przeznaczony jest do profesjonalnego stosowania. Czułość testu wynosi 10 µg ludzkiej surowiczej albuminy w 1 mililitrze moczu.

Specyfikacja:

 • Wykrywa ludzką albuminę surowiczą
 • Wynik po 5 min.
 • Czułość testu wynosi 15 µg/1ml
 • Pokazuje stężenie Albumin:
 •      – mniejsze niż 10 µg/1ml
       – pomiędzy 10 µg/1ml a 15 µg/1ml
       – pomiędzy 16 µg/1ml a 65 µg/1ml
       – większe niż 65 µg/1ml

 • Łatwy do wykonania
 • Przechowywanie w temperaturze pokojowej

Zawartość opakowania:

 • 30 kasetek do badania
 • Instrukcje wykonania testu
 • 30 jednorazowych kroplomierzy

Albumina - Pytania i odpowiedzi

 • W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

  Oznaczenie albuminy w próbce przypadkowej lub wyliczenie stosunku albumina/kreatynina jest często zlecane jako badanie przesiewowe u pacjentów z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko wystąpienia niewydolności nerek (np. cukrzyca i nadciśnienie). Badania wykazały, że wykrycie wczesnego stadium uszkodzenia nerek (mikroalbuminuria) jest pomocne w ustaleniu właściwego sposobu leczenia. Lepsza kontrola cukrzycy i nadciśnienia pozwala na zwolnienie tempa postępowania choroby nerek, lub też całkowicie zapobiega jej rozwojowi. Oznaczenie albuminy w moczu zbieranym w określonym czasie (4 godziny lub z nocy) można zlecić jako alternatywne badanie przesiewowe. Jeżeli badania przesiewowe wykażą obecność znacznych ilości albuminy, można wykonać badanie potwierdzające z dobowej zbiórki moczu. Źródło: http://www.labtestsonline.pl
 • W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

  Ustalenia międzynarodowe (w tym The National Kidney Foundation) zalecają coroczne wykonywanie badań w kierunku mikroalbuminurii u osób poniżej 70 roku życia z cukrzycą typu 2 i u osób powyżej 12 roku życia – z cukrzycą typu 1. Według American Diabetes Association doroczne badania w przypadku cukrzycy typu 1 powinno rozpocząć się 5 lat po jej rozpoznaniu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym badania wykonuje się w stałych odstępach czasu, ustalonych przez lekarza prowadzącego. Źródło: http://www.labtestsonline.pl
 • Co oznacza wynik?

  UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab ests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale Zakresy referencyjne i ich znaczenie. Średnio zwiększony poziom albuminy w moczu wskazuje na wczesne stadium choroby nerek. Wydalanie znacznych ilości świadczy o bardziej nasilonej formie choroby. Źródło: http://www.labtestsonline.pl
 • Co jeszcze należy wiedzieć?

  Ostatnie badania wykazały, że w przypadku cukrzycy typu 2., obecność mikroalbuminurii wskazuje na zwiększone ryzyko chorób układu krążenia. Źródło: http://www.labtestsonline.pl