Szybki kontakt : 690 809 690
biuro@kk-company.pl

Wsparcie dla Pacjenta

Przetestuj zdrowie

Program edukacyjno - profilaktyczny

Rak jelita grubego należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce. Rozwija się bezobjawowo dając oznaki w końcowych fazach choroby dlatego jest określany mianem cichego zabójcy. Obecnie obserwujemy stały wzrost liczby zachorowania na ten rodzaj nowotworu. Jednocześnie jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań jedynie 13% ankietowanych ma wiedzę na temat potencjalnego zagrożenia. Tak niska świadomość społeczna oraz traktowanie problemu jako wstydliwego powoduje, że rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce pod względem zapadalności i umieralności zarówno u kobiet jak i u mężczyzn w naszym kraju. Oficjalne wyliczenia podają, że w Polsce co 40 minut wykrywany jest nowy przypadek RAKA JELITA GRUBEGO, a co godzinę UMIERA jeden zbyt późno zdiagnozowany pacjent*.
Wszyscy możemy zmienić tą niepokojącą sytuację pamiętając o badaniach profilaktycznych. Jednym z wczesnych symptomów tej choroby są mikro krwawienia, do których dochodzi w jelicie grubym. By wykryć te śladowe ilości krwi należy wykonać prosty i wiarygodny test.
TEST na KREW UTAJONĄ W KALE

*Zródło Krajowy Rejestr Nowotworów dane z 2008r.

Przy pomocy tego powszechnie dostępnego w aptekach testu możemy samodzielnie w domu wykonać to profilaktyczne badanie. Zaleca się, aby taki test przeprowadzać raz do roku. Pozytywny wynik testu powinien skutkować wizytą u lekarza pierwszego kontaktu, który zdecyduje o dalszej diagnostyce. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych i odpowiednio dobrana terapia gwarantują 100% wyleczenie.
Ta informacja jest kierowana do każdego z nas a szczególnie do osób z grup podwyższonego ryzyka bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:**
1. Osoby w wieku 50 — 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
2. Osoby w wieku 40— 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
3. Osoby w wieku 25 — 65 lat z rodziny H NPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z Poradni Genetycznej, na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Ponadto należy pamiętać, że członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzaną kolonoskopię co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wykaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. Tę grupę osób poddawanych badaniom przesiewowym wprowadzono w roku 2001.

**Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla Programu Badań Przesiewowych